2016-06-17 08:46Pressmeddelande

Uppsala Parkering väljer laddoperatören Eways

Eways har efter en offentlig upphandling vunnit ett avtal med Uppsala Parkering. Avtalet löper under tre år och initialt ska Eways leverera 20 st nyckelfärdiga laddplatser i Uppsala.

Eways levererar en nyckelfärdig laddtjänst som möjliggör laddning av alla typer av el och laddhybridbilar som finns på marknaden. Tjänsten innebär att laddstationerna är kopplade till Eways övervakningscentral som ser till att laddning alltid fungerar.

”Vi hjälper samhället att ställa om från fossila bilar till elbilar genom vår tjänst och att kunna ladda på publika platser när man är i aktivitet är en förutsättning för att många ska välja elbil.” säger Niclas Sahlgren, grundare och vd i laddoperatören Eways.

Avtalet omfattar förutom Uppsala Parkering även Uppsala Kommun Skolfastigheter och Fyrishov.

”Vi är stolta och glada över att få hjälpa Uppsala Parkering och Uppsalaborna med laddning och vi ser fram emot ett givande samarbete.” säger Niclas Sahlgren.

Om Uppsala Parkering

Uppsala parkerings AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala stadshus AB. De äger ett parkeringsgarage (Centralgaraget) och förvaltar ytterligare två (Kvarnengaraget och Stadshusgaraget) med sammanlagt ca 650 platser. Bolaget förvaltar dessutom all gatumarksparkering på allmän plats, ca 10 000 p-platser och 2500 platser på kommunal kvartersmark. Mer info på www.uppsalaparkering.se


Om Eways - El till alla bilar

Eways är en laddoperatör som gör det lätt för både företag och privatpersoner att välja elbil. Vi erbjuder enkel, snabb och säker laddning hemma, vid arbetsplatsen och publikt. Vi är en oberoende laddoperatör som hjälper våra kunder genom hela processen från idén om att kunna ladda bilar, hela vägen till driftsättning och övervakning av laddstationer samt slutligen nedmontering och återvinning. Eways innovativa molntjänster möjliggör övervakning, statistik, lastbalansering och betalningslösningar. Vi gör det lätt att ställa om från fossila bilar till elbilar. Vi finns i hela Sverige och våra kunder är privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, företag, stad och kommun. Välkommen till ett miljösmart samhälle med Eways!