2019-10-21 09:45Pressmeddelande

Eways laddar LKP:s parkeringsplatser

Den 14 oktober invigdes Lunds nya mobilitetshus Svane, förutom solceller på taket och ett batterilager finns här 60 laddplatser då Eways vann Lunds Kommuns parkerings ABs Upphandling. Eways kommer installera ytterligare 120 laddplatser i Lund i år utöver de 60 som redan nu finns i mobilitetshuset Svane.

- Vi konstaterar att vår satsning på miljö och hållbar mobilitet resulterat i ett högt antal laddbara bilar per invånare jämfört med andra svenska kommuner. Därför behövs det nu fler möjligheter att ladda elbilar, säger Paul Myllenberg, VD på Lunds kommuns Parkerings AB.

Lunds Kommuns Parkering genomförde under 2018 en upphandling kring en helhetslösning av elbilsladdning. Eways valdes ut som exklusiv laddoperatör och laddstationerna levereras i samarbete med den svenska laddstationstillverkaren Charge Amps.

- Vi är mycket stolta att en framstående kommun som Lund har valt oss som laddoperatör och vi ser framemot att tillsammans med Charge Amps och LKP bygga ut laddinfrastrukturen i Lund de kommande åren. Vårt mål är att kommande generationer skall bli fossilfria och denna affär är ett tydligt kvitto på att vi har ett attraktivt och hållbart erbjudande, säger Niclas Sahlgren, VD på Eways.

Under de kommande fem åren kommer Eways installera cirka 100 uppkopplade och smarta laddplatser per år i Lund. I leveransen ingår projektering, installation samt drift och underhåll av laddstationerna. Nästa steg i satsningen är att titta på vilka platser i Lund som lämpar sig för elbilsladdning och lägga en strategi som de kommande åren kan möta invånarnas och besökarnas efterfrågan på elbilsladdning. 


Om Eways - El till alla bilar

Eways är en laddoperatör som gör det lätt för både företag och privatpersoner att välja elbil. Vi erbjuder enkel, snabb och säker laddning hemma, vid arbetsplatsen och publikt. Vi är en oberoende laddoperatör som hjälper våra kunder genom hela processen från idén om att kunna ladda bilar, hela vägen till driftsättning och övervakning av laddstationer samt slutligen nedmontering och återvinning. Eways innovativa molntjänster möjliggör övervakning, statistik, lastbalansering och betalningslösningar. Vi gör det lätt att ställa om från fossila bilar till elbilar. Vi finns i hela Sverige och våra kunder är privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, företag, stad och kommun. Välkommen till ett miljösmart samhälle med Eways!