2024-02-01 07:06Pressmeddelande

Eways fördjupar samarbete med Jönköping Energi

Eways kabel karaoke

Styrning av laddboxar ska optimera elnätet 

Under vintern har Eways och Jönköping Energi genomfört ett pilotprojekt tillsammans där de testat att styra laddboxar på signal från Svenska Kraftnät (SvK). Styrning av laddboxarna gör det möjligt att begränsa laddningen under kortare perioder när elnätet är ansträngt. 

Pilotprojketet ligger till grund för att kvalificera sig till SvKs stödtjänstmarknad.  

- Vi utvecklar just nu en tjänst som möjliggör för en mer effektiv och hållbar användning av elnätet. Den här typen av styrning kommer att bli viktiga för att trygga det ökade elektrifieringsbehovet de kommande åren, säger Niclas Sahlgren vd Eways.

Tillsammans är företagen ett av få i Sverige som testar denna nya teknik. 

- Vi ser fram emot att bidra i omställningen och med våra gemensamma resurser bli en betydande aktör på stödtjänstmarknaden, berättar Mats Palmérus vice vd Jönköping Energi.

Pilotprojekt under vintern

I testet har laddboxar ägda av kunder till Jönköping Energi och Eways ingått. Ett antal elbilsladdare har kopplats samman och använts som styrbara energiresurser. Laddningen av fordon har pausats under ett fåtal sekunder på signal från Svenska Kraftnät när belastningen på elnätet varit som högst. På så sätt kan SvK styra uttaget på elnätet och jämna ut användningen.

Testerna i pilotprojektet har gått bra och nu planerar företagen att fördjupa sitt samarbete och genomföra slutliga tester under de kommande månaderna för att kvalificera sig för SvKs stödtjänstmarknad.

- För oss är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling hos alla våra kunder i Sverige och vi ser fram emot att tillsammans med Jönköping Energi dra ett strå till stacken och önskar nu kvalificera oss under våren. Vi hoppas att styrningen av laddarna kan hjälpa SvK och bidra till att stabilisera elnätet i alla elområden, säger Niclas Sahlgren vd Eways.

Varför flexladdning

För att elnätet ska fungera måste förbrukning och produktion av el alltid vara i balans. Med samhällets ökade behov av hållbar energi står vi inför stora utmaningar. Energianvändningen förväntas öka de kommande åren samtidigt som den tillkommande elproduktionen inte är planerbar i samma utsträckning som tidigare. Den tillkommande elen kommer främst från energikällor som till exempel sol och vind, dessa förnybara energikällor är väderberoende och elproduktionen går därför inte att planera som i ett kraftvärmeverk. Stödtjänster, så som styrning av laddboxar, kan då hjälpa till att styra intags- eller uttagsmönster och därmed hantera tillfälliga begränsningar i elnätet.

Under våren planerar Jönköping Energi och Eways att kvalificera sig för SvKs stödtjänstmarknad, en process för att säkerställa att de tekniska kraven uppfylls. Efter godkännande blir företagen en leverantör till SvK.  

- Vi är glada att samarbetet med Eways leder vidare. Att kunna erhålla en flexibilitet i elnätet med hjälp av stödtjänster som styrning av fordonsladdare tryggar framtiden, avslutar Mats Palmérus, vice vd Jönköping Energi.

Kontakt

Eways 

Niclas Sahlgren, vd

niclas.sahlgren@eways.se

+46 708 18 10 30

Jönköping Energi Pressjour 036-10 82 45

 


Om Eways - El till alla bilar

Eways är den ledande oberoende laddoperatören i Sverige. Vi underlättar för både företag och privatpersoner att köra elbil genom att leverera och drifta nyckelfärdiga laddningslösningar. Vi erbjuder enkel, snabb och säker laddning hemma, vid arbetsplatsen och publikt. Vårt nätverk av laddpunkter växer snabbt och vi har över 30 000 uppkopplade laddplatser, varav cirka 5 000 publika, över hela Sverige. Vi vill vara en ledande kraft för att ställa om till det fossilfria samhället. Läs mer om oss på www.eways.se.


Kontaktpersoner

Niclas Sahlgren
VD
Niclas Sahlgren