2022-03-28 05:00Pressmeddelande

Eways etablerar sig i Lund i Castellums innovationsarena

Den ledande laddoperatören Eways etablerar kontor i Lund för att möta den snabbt ökande efterfrågan på elbilsladdning i Lund och Malmö med omnejd. Efterfrågan märks inte minst från de kommunala parkeringsbolagen som planerar för hundratals nya laddplatser i år.

Med över 15 000 smarta laddpunkter över hela landet har Eways på några år etablerat sig som Sveriges ledande oberoende laddoperatör. Drygt 2 500 av dessa finns redan i Skåne och efterfrågan framöver är mycket stor.

– Inom tio år kommer över två miljoner elbilar att rulla i Sverige och de behöver laddas. Vi är just inne i ett paradigmskifte där många företag, bostadsrättsföreningar och konsumenter har förstått att det gäller att ställa om till fossilfri mobilitet för att möta hållbarhetsmål och dra nytta av dess ekonomiska fördelar, säger Jörgen Synning, Regionchef Syd på Eways.

Parkeringsbolagen hör tillsammans med fastighetsbolagen till dem som driver utvecklingen. Parkeringsbolaget P-Malmö etablerade under förra året 110 laddplatser och planerar att utöka med uppemot 300 laddplatser i år och nästa år. Lunds Kommunala Parkeringsbolag (LKP) har 300 laddplatser som de ska utöka i deras mobilitetshus. Båda parkeringsbolagen samarbetar med Eways som både installerar och driftar tekniken. 

Ett annat kundsegment som kommer starkt inom fordonsladdning, mycket tack vare den ökande e-handeln, är transport- och logistikföretagen såsom DHL, Bring och PostNord samt deras underleverantörer. 

– Den här typen av företag har inte tid att vänta in publik laddning utan bygger upp sin egen laddinfrastruktur för att kunna planera sina logistikflöden, förklarar Jörgen Synning.

En ytterligare annan aktör som märker av den starka efterfrågan är energibolaget Kraftringen som samarbetar med Eways för installation och drift av laddinfrastruktur. 

Kontor mitt i innovationsarenan 
Eways har flyttat in i Castellums fastighet på Scheelevägen 16, på Ideon-området i Lund. Här samlas ett 15-tal företag i det som kallas ”Mobility Innovation Arena” (MIA) som drivs tillsammans med organisationen Smarter Mobility. 

Det är förstås inte en slump att vi etablerar oss här. Förutom att stärka vår marknadsnärvaro och jobba närmare kunderna så har vi en hög innovationstakt och vill samarbeta med de absolut bästa i vår bransch för att ligga i framkant. Med en tillväxt som är snabbare än marknaden ser Eways ett stort behov av att rekrytera de kommande åren. Det gäller både inom programmering och tekniska specialister såväl som sälj- och kundansvarig personal, fortsätter Jörgen Synning. 

Kontoret är Eways 14:e i Sverige och fler kontor öppnas under året i fler städer, vilket ligger inom ramen för den planerade börsnoteringen.

För mer information kontakta:
Jörgen Synning, regionchef syd, mail: jorgen.synning@eways.se, tel: 070-790 44 37

Om Eways:
Eways är den ledande oberoende operatören av laddinfrastruktur för elbilar i Sverige. Vi underlättar för både företag och privatpersoner att köra elbil genom att leverera och drifta nyckelfärdiga laddningslösningar. Vi erbjuder enkel, snabb och säker laddning hemma, vid arbetsplatsen och publikt. Vårt nätverk av laddpunkter växer snabbt och vi har över 15 000 uppkopplade laddplatser, varav drygt 3 000 publika, över hela Sverige. Vi vill vara en ledande kraft för att ställa om till det fossilfria samhället. Läs mer om oss på www.eways.se.


Om Eways - El till alla bilar

Vi är en snabbväxande oberoende laddoperatör som hjälper samhället att ställa om till fossilfrihet genom att göra det enkelt att köra elbil. Niclas & Petra grundade företaget vid köksbordet i Stocksund 2015 efter många och långa diskussioner om det nya fossilfria samhället. Vi är i dag den ledande oberoende laddoperatören med över 13 000 smarta laddpunkter över hela landet. Vi är har kontor i Stockholm, Ängelholm, Lund, Göteborg, Karlstad, Falun, Umeå, Linköping, Jönköping, Kalmar, Trollhättan och Uppsala där vi arbetar med de lokala marknaderna. Vi är ingenjörer, entreprenörer, säljare, tekniker, ekonomer och servicepersoner med många olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Totalt ca 70 personer. Det som förenar oss alla är förändringsviljan och tron på en fossilfri framtid.


Kontaktpersoner

Jörgen Synning
Regionchef Syd
Jörgen Synning